• +66 46496845
  • info@womenpeacemakerprogram.org
Lifestyle
วิธีการใช้กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ง่ายที่คุณเองก็ทำได้

วิธีการใช้กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ง่ายที่คุณเองก็ทำได้

การใช้ กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ต้องมีสิ่งสำคัญ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการปูกระเบื้อง ดังนี้ 

1. เกรียงหวี ใช้ในการปูกระเบื้อง

2. เกรียงรูปใบโพธิ์

3. ถังสำหรับการผสมกาวซีเมนต์

4. เครื่องปั่น เพื่อการผสมกาว (ถ้ามี)

เมื่อเตรียมอุปกรณ์แล้ว ก็เริ่มขั้นตอนการปูกระเบื้องด้วยการเตรียมพื้นผิว

1. พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และไม่ดูดซึมน้ำมากเกินไป

2. กำจัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการต่าง ๆ ออกให้หมด

3. ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนจะต้องทำให้เปียกชุ่มน้ำ และซึมซับน้ำ ให้อิ่มตัวก่อน

4. ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบ หรือเพิ่งปรับระดับ ควรใช้เวลาบ่มประมาณ 7 วัน ก่อนปู

เตรียมยาแนว

1. เตรียมน้ำสะอาดลงในถัง

2. เทยาแนวลงไป คนให้ทั่วจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ตามสัดส่วน 1 : 3 โดยน้ำหนัก

3. หลังจากผสมยาแนวแล้ว ควรทิ้งไว้ 3-4 นาที เพื่อให้สารเคมีในยาแนวทำปฏิกิริยากับน้ำ ยาแนวที่ผสมแล้ว ควรใช้ภายใน 30 นาที เก็บไว้ให้ห่างจากแสงแดดและความร้อน

การเตรียมกระเบื้อง

1. ไม่ให้นำกระเบื้องมาแช่น้ำ ซึ่งจะทำให้การยึดเกาะของกาวซีเมนต์ลดลง

2. ถ้ากระเบื้องเปียกหรือชื้น ต้องผึ่งให้แห้งก่อนนำมาใช้งาน

3. ทำความสะอาดกระเบื้อง เช่น ปัดฝุ่นละออง ผงปูน ออกให้หมด

การเตรียมกาวซีเมนต์เพื่อปูกระเบื้อง

1. ใส่น้ำสะอาดในถังที่เตรียมไว้

2. ค่อย ๆ เทกาวซีเมนต์ลงไป คนให้ทั่วจนเป็นเนื้อเดียวกัน ตามสัดส่วน 1 : 4 หรือ 1 : 3 โดยปริมาตร การผสมควรใช้เครื่องปั่น ปั่นให้ทั่วจนเป็นเนื้อเดียวกัน

3. การใช้เกรียงใบโพธิ์ ควรผสมกาวซีเมนต์กับน้ำทีละน้อย เพื่อให้ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน

4. เมื่อผสมกาวซีเมนต์เข้ากันดีแล้ว ทิ้งไว้ 3-4 นาที เพื่อให้สารเคมีในกาวซีเมนต์ปรับตัวปฏิกิริยากับน้ำ

5. กาวซีเมนต์ที่ผสมแล้ว สามารถใช้งานได้ 4 ชั่วโมง

การปูกระเบื้อง

1.ปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิวด้วยเครื่องมือถนัด ปาดกาวให้เป็นทางยาวบนพื้นผิวประมาณ 1-2 ตารางเมตรเกลี่ยให้ทั่ว ความหนาตามร่องของเกรียงหวีที่ใช้

สำหรับพื้นใช้เกรียงหวีปาดกาวให้เรียบ

สำหรับผนังใช้เกรียงหวีปาดกาวปูให้เป็นแนวนอน

การปูกระเบื้องด้วยเกรียงหวี จะทำให้กาวปูกระเบื้องแทรกซึมตามผิวกระเบื้องและพื้นผิวได้ดีกว่าการใช้เกรียงใบโพธิ์

2.กรณีปูกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า ควรปาดกาวซีเมนต์ลงบนหลังกระเบื้อง ให้ทั่วเล็กแผ่น เพื่อให้แน่ใจว่าได้ปาดกาวซีเมนต์อย่างทั่วถึงและไม่มีช่องอากาศเหลืออยู่ ช่องอากาศจะทำให้กระเบื้องเปราะแตกง่าย และน้ำจะซึมเข้าไปได้

3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์และกดให้แน่น หรือใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว เพื่อให้ร่องของกาวซีเมนต์ประสานกันอย่างทั่วถึง เว้นช่องว่างระหว่างกระเบื้องเพื่อให้เป็นร่องยาแนว

4. ถ้ากาวซีเมนต์ล้นขึ้นมาควรเช็ดออก ถ้าแผ่นกระเบื้องเลอะควรเช็ดออกด้วย

5. ควรจัด หรือ ปรับตำแหน่งกระเบื้อง ภายใน 10 นาที ก่อนกาวซีเมนต์จะแห้ง

6. ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนยาแนว ควรเลือกยาแนว ให้เหมาะกับงาน เพราะมีหลายชนิด หลายสี