การใช้ กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ต้องมีสิ่งสำคัญ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการปูกระเบื้อง ดังนี้ 

1. เกรียงหวี ใช้ในการปูกระเบื้อง

2. เกรียงรูปใบโพธิ์

3. ถังสำหรับการผสมกาวซีเมนต์

4. เครื่องปั่น เพื่อการผสมกาว (ถ้ามี)

เมื่อเตรียมอุปกรณ์แล้ว ก็เริ่มขั้นตอนการปูกระเบื้องด้วยการเตรียมพื้นผิว

1. พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และไม่ดูดซึมน้ำมากเกินไป

2. กำจัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการต่าง ๆ ออกให้หมด

3. ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนจะต้องทำให้เปียกชุ่มน้ำ และซึมซับน้ำ ให้อิ่มตัวก่อน

4. ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบ หรือเพิ่งปรับระดับ ควรใช้เวลาบ่มประมาณ 7 วัน ก่อนปู

เตรียมยาแนว

1. เตรียมน้ำสะอาดลงในถัง

2. เทยาแนวลงไป คนให้ทั่วจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ตามสัดส่วน 1 : 3 โดยน้ำหนัก

3. หลังจากผสมยาแนวแล้ว ควรทิ้งไว้ 3-4 นาที เพื่อให้สารเคมีในยาแนวทำปฏิกิริยากับน้ำ ยาแนวที่ผสมแล้ว ควรใช้ภายใน 30 นาที เก็บไว้ให้ห่างจากแสงแดดและความร้อน

การเตรียมกระเบื้อง

1. ไม่ให้นำกระเบื้องมาแช่น้ำ ซึ่งจะทำให้การยึดเกาะของกาวซีเมนต์ลดลง

2. ถ้ากระเบื้องเปียกหรือชื้น ต้องผึ่งให้แห้งก่อนนำมาใช้งาน

3. ทำความสะอาดกระเบื้อง เช่น ปัดฝุ่นละออง ผงปูน ออกให้หมด

การเตรียมกาวซีเมนต์เพื่อปูกระเบื้อง

1. ใส่น้ำสะอาดในถังที่เตรียมไว้

2. ค่อย ๆ เทกาวซีเมนต์ลงไป คนให้ทั่วจนเป็นเนื้อเดียวกัน ตามสัดส่วน 1 : 4 หรือ 1 : 3 โดยปริมาตร การผสมควรใช้เครื่องปั่น ปั่นให้ทั่วจนเป็นเนื้อเดียวกัน

3. การใช้เกรียงใบโพธิ์ ควรผสมกาวซีเมนต์กับน้ำทีละน้อย เพื่อให้ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน

4. เมื่อผสมกาวซีเมนต์เข้ากันดีแล้ว ทิ้งไว้ 3-4 นาที เพื่อให้สารเคมีในกาวซีเมนต์ปรับตัวปฏิกิริยากับน้ำ

5. กาวซีเมนต์ที่ผสมแล้ว สามารถใช้งานได้ 4 ชั่วโมง

การปูกระเบื้อง

1.ปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิวด้วยเครื่องมือถนัด ปาดกาวให้เป็นทางยาวบนพื้นผิวประมาณ 1-2 ตารางเมตรเกลี่ยให้ทั่ว ความหนาตามร่องของเกรียงหวีที่ใช้

สำหรับพื้นใช้เกรียงหวีปาดกาวให้เรียบ

สำหรับผนังใช้เกรียงหวีปาดกาวปูให้เป็นแนวนอน

การปูกระเบื้องด้วยเกรียงหวี จะทำให้กาวปูกระเบื้องแทรกซึมตามผิวกระเบื้องและพื้นผิวได้ดีกว่าการใช้เกรียงใบโพธิ์

2.กรณีปูกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า ควรปาดกาวซีเมนต์ลงบนหลังกระเบื้อง ให้ทั่วเล็กแผ่น เพื่อให้แน่ใจว่าได้ปาดกาวซีเมนต์อย่างทั่วถึงและไม่มีช่องอากาศเหลืออยู่ ช่องอากาศจะทำให้กระเบื้องเปราะแตกง่าย และน้ำจะซึมเข้าไปได้

3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์และกดให้แน่น หรือใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว เพื่อให้ร่องของกาวซีเมนต์ประสานกันอย่างทั่วถึง เว้นช่องว่างระหว่างกระเบื้องเพื่อให้เป็นร่องยาแนว

4. ถ้ากาวซีเมนต์ล้นขึ้นมาควรเช็ดออก ถ้าแผ่นกระเบื้องเลอะควรเช็ดออกด้วย

5. ควรจัด หรือ ปรับตำแหน่งกระเบื้อง ภายใน 10 นาที ก่อนกาวซีเมนต์จะแห้ง

6. ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนยาแนว ควรเลือกยาแนว ให้เหมาะกับงาน เพราะมีหลายชนิด หลายสี

Tagged :

Heidi Kuhn