• +66 46496845
  • info@womenpeacemakerprogram.org
วิธีการใช้กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ง่ายที่คุณเองก็ทำได้

วิธีการใช้กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ง่ายที่คุณเองก็ทำได้

การใช้ กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ต้องมีสิ่งสำคัญ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการปูกระเบื้อง ดังนี้  1. เกรียงหวี ใช้ในการปูกระเบื้อง 2. เกรียงรูปใบโพธิ์ 3. ถังสำหรับการผสมกาวซีเมนต์ 4. เครื่องปั่น เพื่อการผสมกาว (ถ้ามี) เมื่อเตรียมอุปกรณ์แล้ว ก็เริ่มขั้นตอนการปูกระเบื้องด้วยการเตรียมพื้นผิว 1. พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และไม่ดูดซึมน้ำมากเกินไป 2. กำจัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการต่าง ๆ ออกให้หมด 3. ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนจะต้องทำให้เปียกชุ่มน้ำ และซึมซับน้ำ ให้อิ่มตัวก่อน 4. ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบ หรือเพิ่งปรับระดับ ควรใช้เวลาบ่มประมาณ 7 วัน ก่อนปู เตรียมยาแนว 1. เตรียมน้ำสะอาดลงในถัง 2. เทยาแนวลงไป คนให้ทั่วจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ตามสัดส่วน 1 : 3 โดยน้ำหนัก 3. หลังจากผสมยาแนวแล้ว ควรทิ้งไว้ 3-4 นาที เพื่อให้สารเคมีในยาแนวทำปฏิกิริยากับน้ำ ยาแนวที่ผสมแล้ว ควรใช้ภายใน 30 นาที เก็บไว้ให้ห่างจากแสงแดดและความร้อน การเตรียมกระเบื้อง 1. ไม่ให้นำกระเบื้องมาแช่น้ำ ซึ่งจะทำให้การยึดเกาะของกาวซีเมนต์ลดลง 2. ถ้ากระเบื้องเปียกหรือชื้น ต้องผึ่งให้แห้งก่อนนำมาใช้งาน 3. ทำความสะอาดกระเบื้อง เช่น ปัดฝุ่นละออง […]