• +66 46496845
  • info@womenpeacemakerprogram.org
ระบบ Fire Alarm สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีส่วนประกอบใดบ้าง

ระบบ Fire Alarm สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีส่วนประกอบใดบ้าง

ระบบ Fire Alarm สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีส่วนประกอบใดบ้าง                 หลายครั้งที่เหตุเพลิงไหม้ก่อความเสียหายรุนแรงก็เพราะว่าไม่มีการเตือนภัยที่ดีหรือเร็วมากพอ เพราะฉะนั้นสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงอาคารต่างๆจึงควรติดตั้งระบบ Fire Alarm ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความสูญเสียหากเกิดเหตุไฟไหม้ แต่ว่าก่อนจะติดตั้ง ลองมาทำความเข้าใจระบบเตือนภัยนี้กันก่อนดีกว่า ส่วนประกอบของระบบ Fire Alarm                 หากพูดถึงระบบแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้หรือ Fire Alarm หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับสัญญาณเสียง/ไฟไซเรน กระดิ่งแจ้งเตือนหรือสปริงเกอร์พ่นน้ำบนเพดาน แต่ว่าอันที่จริงแล้วระบบแจ้งเตือนมีระบบการทำงานที่ซับซ้อนมากกว่าที่คิด เพราะระบบมีส่วนประกอบถึง 5 ส่วน ดังต่อไปนี้ Power Supply หรือชุดจ่ายไฟที่จะทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อจ่ายให้กับระบบ Fire Alarm ตรงส่วนนี้ควรมีระบบจ่ายไฟสำรองเพื่อให้ Fire Alarm ยังคงทำงานได้แม้ไฟดับ Fire Alarm Control Panel หรือแผงควบคุม เป็นส่วนที่เอาไว้ใช้ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของระบบ Fire Alarm ทั้งระบบ ในแผงควบคุมจะมีวงจรมากมายและจะมีสัญญาณเตือนเป็นเสียงหรือไฟสัญญาณหากอยู่ในสภาวะผิดปกติต่างๆ Initiating Devices หรืออุปกรณ์เริ่มสัญญาณ เป็นต้นกำเนิดเสียงเตือนภัย โดยมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบได้แก่ อุปกรณ์เตือนภัยแบบมือกดและอุปกรณ์เตืนภัยแบบอัตโนมัติ ซึ่งแบบหลังจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆที่ติดตั้งเพื่อตรวจจับเพลิงไหม้ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ […]