• +66 46496845
  • info@womenpeacemakerprogram.org
Lifestyle
ระบบ Fire Alarm สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีส่วนประกอบใดบ้าง

ระบบ Fire Alarm สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีส่วนประกอบใดบ้าง

ระบบ Fire Alarm สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีส่วนประกอบใดบ้าง

                หลายครั้งที่เหตุเพลิงไหม้ก่อความเสียหายรุนแรงก็เพราะว่าไม่มีการเตือนภัยที่ดีหรือเร็วมากพอ เพราะฉะนั้นสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงอาคารต่างๆจึงควรติดตั้งระบบ Fire Alarm ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความสูญเสียหากเกิดเหตุไฟไหม้ แต่ว่าก่อนจะติดตั้ง ลองมาทำความเข้าใจระบบเตือนภัยนี้กันก่อนดีกว่า

ส่วนประกอบของระบบ Fire Alarm

                หากพูดถึงระบบแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้หรือ Fire Alarm หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับสัญญาณเสียง/ไฟไซเรน กระดิ่งแจ้งเตือนหรือสปริงเกอร์พ่นน้ำบนเพดาน แต่ว่าอันที่จริงแล้วระบบแจ้งเตือนมีระบบการทำงานที่ซับซ้อนมากกว่าที่คิด เพราะระบบมีส่วนประกอบถึง 5 ส่วน ดังต่อไปนี้

  1. Power Supply หรือชุดจ่ายไฟที่จะทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อจ่ายให้กับระบบ Fire Alarm ตรงส่วนนี้ควรมีระบบจ่ายไฟสำรองเพื่อให้ Fire Alarm ยังคงทำงานได้แม้ไฟดับ
  2. Fire Alarm Control Panel หรือแผงควบคุม เป็นส่วนที่เอาไว้ใช้ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของระบบ Fire Alarm ทั้งระบบ ในแผงควบคุมจะมีวงจรมากมายและจะมีสัญญาณเตือนเป็นเสียงหรือไฟสัญญาณหากอยู่ในสภาวะผิดปกติต่างๆ
  3. Initiating Devices หรืออุปกรณ์เริ่มสัญญาณ เป็นต้นกำเนิดเสียงเตือนภัย โดยมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบได้แก่ อุปกรณ์เตือนภัยแบบมือกดและอุปกรณ์เตืนภัยแบบอัตโนมัติ ซึ่งแบบหลังจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆที่ติดตั้งเพื่อตรวจจับเพลิงไหม้ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ เป็นต้น
  4. Audible & Visual Signaling Alarm Devices หลังจาก Initiating Devices เริ่มทำงาน ก็จะมีการส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม จากนั้นจึงส่งสัญญาณเตือนผ่านอุปกรณ์เตือนภัยอีกที สามารถเป็นได้ทั้เเสียงและแสง เช่น ไซเรน กระดิ่ง เป็นต้น
  5. Auxiliary Devices เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณเชื่อมโยงระหว่างระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้กับระบบอื่นๆ เช่น เปิดระบบดับเพลิง เปิดประตูหนีไฟ เปิด-ปิดพัดลมระบายอากาศ เปิดระบบพ่นน้ำ เป็นต้น เมื่อส่งสัญญาณแล้วจะไปกระตุ้นให้ระบบอื่นๆทำงานขึ้นพร้อมกันเพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด

เหตุเพลิงไหม้เป็นอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้จะป้องกันอย่างดีที่สุดก็ตาม เพราะฉะนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียในกรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้น การเลือกติดตั้ง “ระบบ Fire Alarm” นั้นเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด จงจำไว้ว่า “เมื่อเพลิงไหม้แล้วแจ้งเตือนไว จะดับไฟได้เร็วขึ้น ลดคนเจ็บคนตาย ทรัพย์สินจะเสียหายน้อยลง” ดังนั้นอย่ามองข้ามระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้กันด้วยนะ