• +66 46496845
  • info@womenpeacemakerprogram.org
General
3 ข้อในเรื่อความเข้าใจผิดของ nursing home

3 ข้อในเรื่อความเข้าใจผิดของ nursing home

 “nursing home”เป็นหนึ่งในความเข้าใจนผิดหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้น ซึ่งมีหลายข้อ หลายปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่อความเข้าใจผิดกัน ในวันนี้เราจะมาพูดถึง  ….ข้อในเรื่องของความเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับ nursing home กันจะดีกว่านะครับ ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เราเข้าใจผิดกัน  

nursing home ไม่ใช่บ้านพักคนชรา  

 อย่างแรกที่สำคัญและหลาย ๆ คนเข้าใจผิดเลยนั้นคือ nursing home นั้นไม่ใช่บ้านพักคนชรา ถึงแม้จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ nursing home นั้นคือ ศูนย์พักบำรุงผู้ป่วยระยะสั้น โดยจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษสำหรับคนที่ต้องการ การดูแลต่าง ๆ เช่น คนที่ต้องทานยา หรือ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ต้องกายภาพบำบัด จะต้องให้ทาง nursing home ดูแล และสำหรับบ้านพักคนชรานั้นหมายถึง ศูนย์พักพิงสำหรับผู้ที่ต้องการนำคนชราไปฝากไว้กับบ้านพักคนชราเลย 

nursing home

บุคลากรไม่มีคุณภาพ  

 อีกข้อที่เป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน และ คิดกันไปเองนั้นคือ มาตรฐานของบุคลากร ที่ไม่มีคุณภาพในการดูแล คิดว่าใครมาดูแลก็ได้ แต่แท้จริงแล้ว คนที่มาคอยดูแลผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่อยู่ใน nursing home นั้นล้วนแต่เป้นบุคลากรที่มีคุณภาพ และ มีการคัดเลือกอย่างดีว่ามีความรู้ และ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง  

ไม่มีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยี  

 nursing home นั้นอาจจะเป็นภาพติดตาถึง องกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพ และ ไม่มีความล้ำสมัยก้าวหน้า แต่แท้จริงแล้ว nursing home นั้นมีความล้ำสมัย และ มีความก้าวหน้า เพื่อรองรับกับคนที่ต้องการเข้ามาขอใช้บริการกับ nursing home ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในเรื่องความทันสมัยเอง ก็มีด้วยเช่นกัน  

 และนี้เองเป็นเพียงไม่กี่ข้อที่เข้าใจผิดกันสำหรับในเรื่องของ nursing home  และยังมีเรื่องอีกมากมายที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับ nursing home นะครับ ไว้ครั้งหน้าเราจะมาอธิบายเรื่องนี้ใหม่นะครับ